Logo van Devi-Comfort B.V.

Disclaimer voor devi-comfort.com
Devi-Comfort B.V, hierna te noemen Devi-Comfort, verleent u hierbij toegang tot devi-
comfort.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en
andere materialen.

Devi-Comfort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om
een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding
van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Devi-Comfort spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Devi-Comfort.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Devi-Comfort oefent hierop geen
voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact
met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Devi-
Comfort nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Devi-Comfort
en haar bezoekers. KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Devi-Comfort, behoudens en slechts voor
zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.